top of page
מתוך מפגש 6
המשימה: איפה המפתח?
רמז: התבוננו טוב טוב...
מתוך מפגש 3
המשימה: עזרה למשטרת ישראל, מרדף מכוניות מירוץ על שלט.
המטרה: ללכוד את בוב כדי שנוכל להשוות את טביעות האצבע ולהתקדם ללכידת המבוקש הראשי.
מתוך מפגש 4
המשימה: פענוח הקוד של מנעול התיבה שמצאנו בקרקעית הים.
המטרה: להרכיב את פאזל מפת האוצר ולמצוא את האוצר.
מתוך מפגש 4
המשימה: מצאו את הטלפון של סימון
המטרה: לדגום ממכשיר הטלפון דגימת DNA
מתוך מפגש 8
המשימה: הרכיבו כלי בעזרת החפצים שבידכם שבאמצעותו תוכלו לפגוע חץ בשק שתלוי גבוה בכיתה
המטרה: להאכיל את הברווזים כדי שיעזרו לנו במשימה.
מתוך מפגש 12
המשימה: פענחו את הקוד בהזמנה.
המטרה: להגיע לאירוע ולעקוב אחר הפושעים המשתתפים בו.
מתוך מפגש 14
המשימה: למדו את זריקת חבל הלאסו.
המטרה: ללכוד את דון ג'אנגו.
bottom of page